uchwały stowarzyszenia

Baza znalezionych fraz

Habilitacja

Temat: Jelitkowo - schrony
...(patrz wyżej- obowiązki stowarzyszenia...), • organ nadzorujący, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, • udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, • wystąpić do sądu o zastosowanie środków wskazanych w art. 29 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, tj.: - udzielenie upomnienia władzom stowarzyszenia, - uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały stowarzyszenia, - rozwiązanie stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszenie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem, - zawieszenie w czynnościach zarządu stowarzyszenia i wyznaczenie przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia, - ustanowienie kuratora w przypadku, gdy stowarzyszenie nie ma...
Źródło: eksploracja.pl/forum/viewtopic.php?t=1835Temat: Regulamin Zarządu
...2.5 Do zakresu działania Zarządu należy między innymi: 1. Zapewnienie wykonania uchwał Walnego Zebrania Członków. 2. Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 3. Zarządzenie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem Stowarzyszenia. 4. Przyjmowanie członków i orzekanie o ustaniu członkostwa. 5. Nakładanie kar na członków Stowarzyszenia, którzy naruszyli statut, regulaminy lub inne uchwały Stowarzyszenia. 6. Występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych, regionalnych i innych - dla swoich wyróżniających się działaczy i zawodników. 7. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia. 8. Rozstrzyganie spraw członków i uczestników zawodów w razie nieprzestrzegania przez nich postanowień statutu lub innych. 9. Rozstrzyganie innych sporów wynikłych...
Źródło: wenaprod.pl/kkmwena/viewtopic.php?t=43


Temat: STATUT KKM WENA
...§ 39 Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 1. Zapewnienie wykonania uchwał Walnego Zebrania Członków. 2. Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. 3. Zarządzenie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem Stowarzyszenia. 4. Przyjmowanie członków i orzekanie o ustaniu członkostwa. 5. Nakładanie kar na członków Stowarzyszenia, którzy naruszyli statut, regulaminy lub inne uchwały Stowarzyszenia. 6. Występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych, regionalnych i innych - dla swoich wyróżniających się działaczy i zawodników. 7. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia. 8. Rozstrzyganie spraw członków i uczestników zawodów w razie nieprzestrzegania przez nich postanowień statutu lub innych. 9. Rozstrzyganie innych sporów...
Źródło: wenaprod.pl/kkmwena/viewtopic.php?t=15


Temat: [Piłka nożna] GKS Katowice
...i herb klubu. Do przeprowadzenia takiej operacji niezbędna będzie bowiem zgoda wszystkich akcjonariuszy - mówi "Gazecie" jeden z członków stowarzyszenia. Trudno na razie przewidzieć, kiedy zlikwidowane zostanie SSK. Prawdopodobnie stanie się to już po starcie nowego sezonu ligowego, gdy GKS będzie już zarządzany przez CentroPromSport. Likwidatorem stowarzyszenia ma być Wojciech Cygan, czyli jego obecny kurator. Dodajmy, że uchwały stowarzyszenia zostały podjęte jednomyślnie. - Walne przebiegało w bardzo spokojnej atmosferze. Wygląda na to, że przyszłość klubu jest już jasna - mówi jeden z działaczy. http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35 ... ekse_.html Stowarzyszenie oddaje GieKSę Rafał Musioł Dzisiaj 08:46:23 Stowarzyszenie Sympatyków Klubu GKS Katowice przestanie istnieć. Uchwałę o postawieniu go w stan likwidacji podjęli...
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=25